PUBLICITA PROJEKTU Z OP RYBÁŘSTVÍ 2014 – 2020

Název projektu:

Zlepšení pracovních podmínek a modernizace provozovny Rybářství Skalní mlýn

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií.  

Popis projektu: 

Pořízení rotačního dmychadla pro provzdušnění sádek a líhně, pořízení třídičky ryb, kruhového žlabu a líhňařských aparátů (v počtu 10 ks), instalace zastínění líhně, pořízení nákladního automobilu pro převoz ryb, modernizace části oplocení.

Cíl projektu: 

Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury

Výsledek projektu: 

Výsledkem projektu je pořízení nového pstruhařského vybavení pro náročnou práci na pstruhárně, modernizace pstruhárny, zlepšení bezpečnosti a pracovních podmínek.